MENY

Projektgrupp för införande

Följande personer ingår i projektgruppen för införande av standardiserdade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

Agnetha Folestad, VD, Capio Lundby Närsjukhus
Anders Bengtsson, chefläkare, Carlanderska
Anna Verdoes, enhetschef, RCC Väst
Ann-Christin Snygg, verksamhetschef SÄS
Annika Darnell, SVF samordnare SKAS
Bertil Uppström, patientföreträdare
Carina Göhlin, utvecklingscontroller SÄS
Caroline Trowald, projektledare RCC Väst
Cornelia Berghdahl, verksamhetschef, Angereds Närsjukhus
Elisabeth Bengtsson, SVF samordnare, Kungälvs sjukhus
Eva Johansson, representant från Diagnostikrådet
Henrik Jonsson, verksamhetschef, Alingsås Lasarett
Henrik Olsson, utvecklingschef, NU-sjukvården
Ingrid Kössler, patientrepresentant
Jeanette Törnqvist, cancersamordnare Region Halland
Linda Tedenbrant, projektledare, RCC Väst
Matilda Berntsson, Verksamhetschef Frölunda Specialistsjukhus
Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus
Marie Lundborg, SVF samordnare NU
Monica Ericsson Sjöström, chefläkare, Närhälsan
Per Lindnér, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Peter Gjertsson, områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sofia Köster, SVF samordnare SU
Thomas Björk Eriksson, verksamhetschef, RCC Väst
Veronica Aldenbrand, Vårdplatssamordnare SÄS
Victor Nordling, Objektspecialist, Koncernavdelningen Data och Analys

Kommunikationsstöd

Kommunikatörer eller motsvarande som ansvarar för kommunikationsstöd vid respektive förvaltning:

Regionalt cancercentrum väst

Anna NIlsson, anna.nilsson@rccvast.se
Tel: 070-082 26 57

Primärvård

Enhet primärvård (privat och offentlig primärvård)
Helena Kryssman, helena.kryssman@vgregion.se
Tel: 070-60745 06

Närhälsan (offentlig primärvård)
Karsten Holm, karsten.holm@vgregion.se
Tel: 070-839 87 49

Alingsås lasarett

Kristina Stålberg, kristina.stalberg@vgregion.se
Tel: 0322-22 61 31, 070-082 43 80

Frölunda Specialistsjukhus

Charlotta Moberger, charlotta.moberger@vgregion.se
Tel: 070-725 02 44

Kungälvs sjukhus

Lisa Arvidsson, lisa.arvidsson@vgregion.se
Tel: 0303-987 90, 0705-67 96 68

NU-sjukvården

Lotta Abrahamsson, lotta.abrahamsson@vgregion.se 
Tel: 010-435 65 02, 070-082 41 34

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anders Johansson, anders.sa.johansson@vgregion.se
Tel: 070-082 48 96

Skaraborgs Sjukhus

Jan Nyman, jan.x.nyman@vgregion.se
Tel: 070-254 41 62

Södra Älvsborgs Sjukhus

Frida Johansson, frida.susanna.johansson@vgregion.se
Tel: 033-616 26 89

eHälsoenheten/1177 Vårdguiden

Jan Kallenberg, jan.kallenberg@vgregion.se
Tel: 070 - 202 22 11

Kontakt

Linda Tedenbrant

projektledare standardiserade vårdförlopp

RCC Väst

Caroline Trowald

projektledare standardiserade vårdförlopp

RCC Väst

porträtt

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst


Faktaägare: Linda Tedenbrant, projektledare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 11 september 2018