Kalender för RCC Väst


3
OKT

Väst

Erfarenhetsutbyte kring standardiserade vårdförlopp på röntgen

Tid: 3 oktober 2017 12:00 - 14:30
Plats: Södra Älvsborgs sjukhus, samling vid huvudentrén för gemensam lunch. Därefter röntgenavdelning, huvudingång, målpunkt H, plan 2

Södra Älvsborgs sjukhus bjuder in till regionalt erfarenhetsutbyte kring standardiserade vårdförlopp (SVF). Temat på eftermiddagen är ”Lyckas med SVF på röntgen genom fokus på kvalitet, planering, information och kommunikation”.

Väst

Erfarenhetsutbyte kring standardiserade vårdförlopp inom patologi

Tid: 3 oktober 2017 12:00 - 14:30
Plats: Södra Älvsborgs sjukhus, samling i huvudentrén för gemensam lunch, därefter laboratorium, patologen, ingång 16, plan 4.

Södra Älvsborgs sjukhus bjuder in till regionalt erfarenhetsutbyte kring standardiserade vårdförlopp inom patologi. Temat på eftermiddagen är ”Kortare ledtider”.


6
OKT

Väst

Regiondag kolorektalcancer

Tid: 6 oktober 2017 09:00 - 15:00
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, lokal Västerhavet, Göteborg

Dagen vänder sig till dig som arbetar i Västra sjukvårdsregionen med patienter med kolorektalcancer.


12
OKT

Väst

För kuratorer i cancervården - "Livsomställning efter cancer"

Tid: 12 oktober 2017 08:45 - 16:00
Plats: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg

Elisabet Skeppner, socionom och med.dr. berättar om sitt arbete med patienter med cancer och närstående på Universitetssjukhuset i Örebro. Representanter från ProLiv Väst kommer också att dela med sig av sina erfarenheter.


26
OKT

Väst

Dialogmöte om regional utvecklingsplan för cancervård

Tid: 26 oktober 2017 09:30 - 15:00
Plats: Elite Parc Avenue, Göteborg

Dialogmöte om studien ”Utvärdering av genomslaget av den regionala utvecklingsplanen cancer med Concept Mapping”.