MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt anpassat material för SLL

Kortversion av vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer för primärvården anpassat för SLL (pdf)

 

Läs mer om införande av vårdförloppen i Stockholms län och region Gotland.

 

Regionalt anpassad patientinformation

 

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.

 

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för urinblåsecancer (26 mars 2015)


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 27 februari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 3 december 2018