MENY
Till regionspecifikt innehåll

Sarkom

Sarkom är en sällsynt grupp tumörer med olika egenskaper. De utgör ungefär 1 procent av alla maligniteter och utgår från bind- och stödjevävnad.

De drabbar personer i alla åldrar och kan sitta nästan i vilken del av kroppen som helst. De behandlas av läkare och annan vårdpersonal inom många olika specialieter, vilka varierar beroende på typ av tumör och var den sitter. 

Totalt insjuknar cirka 370 patienter per år i skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg i Sverige, varav cirka 2/3 drabbas av mjukdelssarkom och resten av skelettsarkom. Av de cancerformer som drabbar barn och ungdomar utgör sarkom ca 10 procent av alla fall.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om sarkom i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om sarkom och benmetastaser.

Bilaga 2Q Utvecklingsplan sarkom och benmetastaser

Utredning och behandling är sedan 2011 centraliserad till det virtuella SarkomCentrum på Karolinska med välfungerande MDT-konferenser och för den kirurgiska behandlingen korta ledtider. Behandlingen är oftast en kombination av avancerad kirurgi och onkologisk behandling. Inrapportering till kvalitetsregistret är utomordentlig.

Regionala processledare

Otte Brosjö

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Emma Granlund Hjelm

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Fredrik Vult von Steyern

regional patientprocessledare sarkom

Skånes universitetssjukhus

Sarkom i Uppsala Örebro

Inom sarkom finns ett regionalt vårdprogram i Uppsala-Örebroregionen. Läs mer via länken nedan.

Regionalt vårdprogram

 


Faktaägare: Emelie Styring, Leg läkare, Ortopediska kliniken, SUS Lund
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 11 september 2018