MENY

Regional vårdprocess leukemi

Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar samtliga former av leukemi, utom kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som tillhör gruppen lymfom. Varje år får cirka 350 patienter i Västra sjukvårdsregionen någon av dessa sjukdomar. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av denna patientgrupp.

Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen där blodet bildas. Det finns många olika sorters leukemier, som delas in i olika grupper. Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar: 

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
 • Myelodyplastiskt syndrom (MDS)
 • Myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

Indelningen utgår från vilka blodceller som är drabbade och hur snabbt sjukdomen utvecklas. Akuta leukemier är mycket allvarliga sjukdomar, som måste behandlas snabbt. Kroniska leukemier kan man ofta ha under lång tid innan de ger besvär. 

Behandling av MDS, KML och MPN göras på alla sjukhus i regionen som har hematolog. Behandling av AML och ALL görs i Uddevalla, Borås, Sahlgrenska (på Östra enbart äldre patienter) och i Skövde. ALL <50 år som ingår i NOPHO-protokollet behandlas på Sahlgrenska. Strålbehandling ges endast på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Alla allogena stamcellstransplantationer görs vid Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Läs mer om vård av leukemi i Västra sjukvårdsregionen här.  

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Uppdatering av nationellt vårdprogram för KML och AML.
 • Analys och införande av standardiserat vårdförlopp för AML.
 • Patientmedverkansprojekt på Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med vårdprocessen för lymfom.
 • Photovoiceprojektet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där fyra patienter med MDS har fotograferat hur det är att leva med sin sjukdom. Detta är uppföljt med intervjuer, senare transkribering av intervjuerna. Studien skall presenteras som en poster på en aktionsforskningkongress i Singapore.
 • Vi planerar en ny dialogturné till samtliga hematologiska mottagningar, tillsammans med övriga regionala processägare inom blodcancerområdet till våren.
 • Framtagning av Min vårdplan av kontaktsjuksköterskorna Petra Lindroos Kölqvist och Cecilia Dahl-Hammarstedt.

Vårdprocessen för leukemi har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för lymfom/KLL och myelom.

Regional processägare

porträtt

Hege Garelius

regional processägare leukemi, hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

porträtt

Lena Nilsson

registeradministratör

RCC Väst


Faktaägare: Hege Garelius, hematolog, regional processägare leukemi
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 9 oktober 2017