för Framtidens cancervård


RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nytt vårdprogram inom leukemi

Läs det senaste nationella vårdprogrammet för Kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

23 juni 2016 | Samverkan

Fler besök i primärvården kan signalera cancer

Studie på nästan 23 000 patienter i Västra Götalandsregionen.

23 juni 2016 | Väst

Att leda med kunskap

Efter sex års arbete med cancerstrategin har nu RCC samlat erfarenheter och lärdomar i skriften” Att leda med kunskap”.

17 juni 2016 | Samverkan

Ny regional medicinsk riktlinje för lungcancer

Riktlinjen lyfter bland annat fram breddinförandet av molekylärpatologisk testning av tumörvävnad och vikten av god palliativ vård.

15 juni 2016 | Väst

Nytt vårdprogram för långtidsuppföljning

Vuxna som haft cancer som barn ska få bättre hjälp

15 juni 2016 | Samverkan

Vårdförlopp för livmoderhalscancer på remiss

Nu finns en remissversion för livmoderhalscancer publicerad. Du kan lämna synpunkter fram till den första september.

14 juni 2016 | Samverkan

Nytt nyhetsbrev

I detta nummer kan du bland annat läsa om förstudien Kraftens hus som ska söka svar på hur samhället kan bli bättre på att bemöta cancerberördas behov.

13 juni 2016 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nätverket mot cancer i Almedalen

5 juli 2016 | Samverkan

Cancerdagen i Almedalen 2016

6 juli 2016 | Samverkan

Forma framtidens strålbehandling

1 september 2016 | Samverkan

Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp

Kursen hålls i Göteborg och vänder sig till alla som arbetar aktivt med införandet och utvecklingen av standardiserade vårdförlopp i regionen.

7 september 2016 | Väst

Föreläsning om palliativ vård och lansering av webbutbildning

Gunnar Eckerdal föreläser om palliativ vård, palliativa enheten/PRIS presenterar sig och webbutbildningen i allmän palliativ vård lanseras.

7 september 2016 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser