för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny nationell kvalitetsrapport för KML

Ny nationell kvalitetsrapport för KML (2016) är nu publicerad på cancercetrum.se.

19 september 2017 | Samverkan

2018 års SVF nu på remiss

Lämna synpunkter senast den 8 oktober.

8 september 2017 | Samverkan

SVF-utredda patienter positiva och engagerade

Högre svarsfrekvens och fler patienter med positivt helhetsintryck.

7 september 2017 | Samverkan

Sju nationella vårdprogram på remiss

Två av de sju är på remissrunda 1 och resterande fem på remissrunda 2. Instruktion om att lämna synpunkter finns i varje dokument.

1 september 2017 | Samverkan

Publicerade studier om jämlik cancervård

Sammanställning från RCC Uppsala Örebro nu publicerad.

25 augusti 2017 | Samverkan

Policy och blankett för bedömning av jäv

Ordförande och andra medlemmar i RCCs arbetsgrupper ska deklarera jävsförhållanden och eventuella ersättningar.

24 augusti 2017 | Samverkan

Bättre uppföljning av patienter med urinblåsecancer

Patienter som blivit behandlade med vaccinet Bacillus Calmette-Guérin på grund av icke-muskelinvasiv urinblåsecancer måste följas upp en längre tid. Det är ett av flera resultat i en avhandling.

18 augusti 2017 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Erfarenhetsutbyte kring standardiserade vårdförlopp på röntgen

Södra Älvsborgs sjukhus bjuder in till regionalt erfarenhetsutbyte kring standardiserade vårdförlopp (SVF). Temat på eftermiddagen är ”Lyckas med SVF på röntgen genom fokus på kvalitet, planering, information och kommunikation”.

3 oktober 2017 | Väst

Erfarenhetsutbyte kring standardiserade vårdförlopp inom patologi

Södra Älvsborgs sjukhus bjuder in till regionalt erfarenhetsutbyte kring standardiserade vårdförlopp inom patologi. Temat på eftermiddagen är ”Kortare ledtider”.

3 oktober 2017 | Väst

Regiondag kolorektalcancer

6 oktober 2017 | Väst

Dialogmöte om regional utvecklingsplan för cancervård

Detta är steg tre i studien, där studiedeltagare är inbjudna till ett dialogmöte kring resultatet av studie.

26 oktober 2017 | Väst

Föreläsning om patientmedverkan i forskning

Lisa Vaughn och Daniel McLinden från Cincinnati Universitet i USA, delar med sig av sina erfarenheter av patientmedverkan i forskning.

6 november 2017 | Väst

Regional heldag om standardiserade vårdförlopp

Ta del av erfarenheter och goda exempel från arbetet med standardiserade vårdförlopp och delta i dialog kring framtida utmaningar.

2 februari 2018 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser