för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Rådslag om framtidens cancervård

Utnyttja möjligheten att ge din syn på hur framtidens cancervård ska utformas.

23 mars 2017 | Samverkan

Nytt nyhetsbrev ute

Nu är årets andra nyhetsbrev från RCC Väst publicerat.

17 mars 2017 | Väst

Nytt material om mat och cancer

Ett bildbaserat informationsmaterial som visar exempel på bra val i vardagen som minskar risken att få cancer har tagits fram tillsammans med hälsoguider i Östra Göteborg.

16 mars 2017 | Väst

Nytt nationellt vårdprogram för prostatacancer

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer och kortversionen för allmänläkare har reviderats och är nu publicerade.

15 mars 2017 | Samverkan

Hälsosam livsstil kan förebygga många cancerfall

En tredjedel av cancerfallen bland de vanligaste cancertyperna har samband med matvanor, vikt och fysisk aktivitet, det framkom på konferensen Mat och cancer.

15 mars 2017 | Väst

Kvalitetspris för minskad dödlighet i äggstockscancer

Genom en centralisering av vården har Sahlgrenska Universitetssjukhuset lyckats sänka dödligheten i äggstockscancer med 20 procent.

14 mars 2017 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp

Kursen är generell och vänder sig till alla er som arbetar aktivt med införandet och utvecklingen av standardiserade vårdförlopp i regionen.

4 april 2017 | Väst

Rum för en läkande process, Gbg

Välkommen att inspireras av Karin Olsson, arkitekt på Link Arkitektur i Stockholm och hennes arbete med att utveckla vårdmiljöer som kan bidra till emotionellt, socialt och praktiskt stöd till patienter med cancer.

11 april 2017 | Väst

Rum för en läkande process

Välkommen att inspireras av Karin Olsson, arkitekt på Link Arkitektur i Stockholm och hennes arbete med att utveckla vårdmiljöer som kan bidra till emotionellt, socialt och praktiskt stöd till patienter med cancer.

11 april 2017 | Väst

Västsvenska bröstcancerdagarna 2017

Årets dagar kommer bland annat handla om standardiserade vårdförlopp, aktuellt inom mammografi, nya studier och cancerrehabilitering.

27 april 2017 | Väst

Regiondagar i hematologi våren 2017

Föreläsningsdagar för dig som arbetar inom hematologi

27 april 2017 | Väst

Sola säkert

Öppen föreläsning om hur du solar säkert och om att förebygga och tidigt upptäcka hudcancer.

2 maj 2017 | Väst

Lär dig mer om palliativ vård!

Under en heldag ges du möjlighet att gå en webbutbildning i allmän palliativ vård på storbild tillsammans med andra kollegor. I mindre grupper får ni tillfälle att utbyta erfarenheter och reflektera över de delar utbildningen tar upp.

15 maj 2017 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser