Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Beatrice Melin ny ordförande för RCC i samverkan

Lånas in till SKL som nationell cancersamordnare på halvtid.

29 juni 2017 | Samverkan

Framtidens vård behöver RCCs kunskapsstyrning

Läs hur RCC vill möta framtidens behov och bidra till en ännu bättre och mer jämlik cancervård i RCCs positionspapper!

27 juni 2017 | Samverkan

Ny patientrapport från kvalitetsregister för tarmcancer

Statistik och information som är lätt att förstå för icke medicinskt utbildade.

22 juni 2017 | Samverkan

Patienter och närstående: Så vill vi ha det!

Broschyr med patienters- och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården. Kan beställas gratis i hela Sverige.

20 juni 2017 | Samverkan

Införandet av ny cervixscreening är igång

Den nya cervixscreeningen blir säkrare, effektivare och mer likvärdig i hela landet. Läs om införandeprocessen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen.

20 juni 2017 | Uppsala Örebro

Vårdpersonal inom barnhälsovården positiva till kampanjen Sunda solvanor

Resultatrapporten från kampanjen Sunda solvanor visar att vårdpersonalen inom barnhälsovården har varit positiva till kampanjen.

16 juni 2017 | Uppsala Örebro

Första nätverksmöte - Bäckenrehabilitering vid cancer

Lägesbeskrivningen på nätverksmötet visade att behovet av att arbeta med utbyggnaden av lokala cancerrehabiliteringsteam var stort.

16 juni 2017 | Uppsala Örebro

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerdagen i Almedalen 2017

4 juli 2017 | Samverkan

Möte - Vårdprocessgruppen för hjärntumörer

5 september 2017 | Uppsala Örebro

Möte – Styrgruppen för NPCR

8 september 2017 | Uppsala Örebro

Möte - Vårdprocessgruppen för barnonkologi

12 september 2017 | Uppsala Örebro

Se fler händelser

Kalenderhändelser