Kalender för RCC Syd

RCC Syds kalender uppdateras regelbundet. Välkommen att kontakta oss om du har en händelse du vill inkludera i kalendern.

10
NOV

Syd

Processmöte huvud- och halscancer

Tid: 10 november 2017
Plats: SUS, Lund


13
NOV

Syd

Processmöte CNS

Tid: 13 november 2017
Plats: Halmstad sjukhus


15
NOV

Syd

En dag för kontaktsjuksköterskan och teamen

Tid: 15 november 2017
Plats: Medicon Village, Lund

Efterfrågan att få ta del av forskning om kontaktsjuksköterskans roll och funktion är stor. Dagen bjuder bland annat på omvärldsspaning, forskningsläget och kontaktsjuksköterskors egna erfarenheter.


24
NOV

Syd

Processmöte gynekologisk cancer

Tid: 24 november 2017
Plats: SUS, Lund


29
NOV

Syd

Temadag Cancerrehabilitering inom primärvården

Tid: 29 november 2017
Plats: Malmö

Dagen riktar sig till alla yrkesgrupper inom primärvården som möter patienter med cancerdiagnos eller patienter som tidigare genomgått cancerbehandling.


30
NOV

Syd

Informations- och erfarenhetsutbyte för patientföreningar, patienter och närstående

Tid: 30 november 2017
Plats: Medicon Village, Lund

Välkommen till ett dialogmöte med fokus på cancerrehabilitering och prevention