Nationell arbetsgrupp för tarmcancerscreening

Ordförande

Rolf Hultcrantz

professor/gastroenterolog

Karolinska Institutet

 

 Ledamöter

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Michael Dahlberg

kirurg

Sunderby Sjukhus, Luleå

Sven Törnberg

onkolog

RCC Stockholm-Gotland, Stockholm

Ervin Toth

gastroenterolog

Skånes universitetsjukhus, Malmö

Rickard Svernlöv

gastroenterolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Thomas Hallgren

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Stödjande RCC

Filippa Nyberg

verksamhetschef

RCC Uppsala Örebro

Enayat Mavadati

IT-ansvarig

RBC/RCC Uppsala Örebro

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2017