Informationsmaterial

Här publicerar vi löpande olika typer av informationsmaterial om satsningen på kortare väntetider och införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Informationsmaterialen och filmer är fria att använda som stöd för genomförandet av satsningen i landsting och regioner.


Tryckta versioner av den svenska foldern finns att beställa. Kontakta Camilla Wiberg: camilla.wiberg@skl.se, 08-452 76 78

 

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp

På önskemål från patientorganisationer har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en enkel patientinformation om standardiserade vårdförlopp.

Informationsbladet är tänkt att ges till patienter vars läkare beslutat att det finns en välgrundad misstanke om cancer och att patienten ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp.

Till patientinformationsbladet


Regionalt innehåll


Information om införandet av standardiserade vårdförlopp i Stockholms läns landsting finns här

I SLL finns det anpassad patientinformation och anpassad folder om SVF för primärvården.

Bild på förstasida om primärvårdsfolder om SVF för SL
Ladda ner folder om standardiserade vårdförlopp för primärvården i SLL

Faktaägare: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 28 april 2017

Regional information uppdaterad: 16 februari 2017

Regionalt