Gällande vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2012-03-23

1. Vårdprogrammets giltighetstid

Vårdprogrammet är giltigt fr o m 2012-03-23 och tills vidare.