Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial om det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention som beslutats 2017.

Innehållet riktar sig till vårdpersonal och kan användas för information och utbildning i regioner och landsting.

  • Presentationsmaterial (powerpoint)
  • Korta informationsfilmer 
    Publiceras inom kort.
  • Webbutbildnng
    En webbutbildning som i första hand vänder sig till barnmorskor inom mödrahälsovården samt utredande gynekologmottagningar är under framtagande och beräknas vara färdig våren/sommaren 2017. 

Faktaägare: Björn Strander
Sidan uppdaterad: 29 maj 2017

Regionalt