MENY

Uppföljning nivåstrukturering

RCC i samverkan har uppdraget att följa upp verksamheten vid nationella vårdenheter.

Uppföljningen sker löpande genom kvartalsvis redovisning av behandlingsvolymer och väntetider i referensgruppen. RCC i samverkan genomför platsbesök vid nationella vårdenheter vartannat år. En mer omfattande uppföljning av verksamheterna sker två år efter start utifrån en fastställd mall.

Uppföljning per vårduppdrag

Uppföljning Nationellt vårduppdrag peniscancer


Sidan uppdaterad: 15 november 2018