Arbetsgrupp

Arbetet med nationell nivåstrukturering drivs av en nationell arbetsgrupp utsedd av RCC i samverkan. I arbetsgruppen för nivåstrukturering finns representanter från varje sjukvårdsregion. RCC i samverkan beslutar vilka diagnoser som ska bli föremål för utredning och tillsätter sakkunniggrupper för respektive diagnos. 

Stefan Rydén

Ordförande

Pia Jestin

regional verksamhetsutvecklare

RCC Uppsala Örebro

Torbjörn Myrnäs

 

Faktaägare: Stefan Rydén
Sidan uppdaterad: 18 april 2016