Kvalitetsdata från cancervården

Sidan publicerades 22 juni 2016

Här visar vi resultat inom ett par kvalitetsindikatorer som är gemensamma för alla kvalitetsregister på cancerområdet. Kvalitetsindikatorerna underlättar och stimulerar användning av registerdata för kontinuerlig förbättring av vårdens kvalitet och resultat och möjliggör jämförelser mellan verksamheter.

Data levereras automatiskt från INCA, landstingens och regionernas gemensamma tekniska plattform för kvalitetsregister inom cancersjukvården.  Läs mer om INCA 

DEBUG 
Diagnos:
Region:
Län:

Här presenteras, i en öppen redovisning, diagnosövergripande kvalitetsindikatorer för att underlätta och stimulera användandet av data i vårdens förbättringsarbete, synliggöra ojämlikheter och öka möjlighet till delaktighet. I jämförelserna sammanställs indikatorer som belyser bland annat väntetider inom hälso- och sjukvården.

Diagnos
Län och region
Period
fr.o.m.
t.o.m.
Slutdatum måster vara efter startdatum.

Namn saknas

Förklaring

Grönt referensband visas som area där måluppfyllelse på högsta nivå uppnås för aktuell diagnos

Gult referensband visas som area där måluppfyllelse på lägre nivå uppnås för aktuell diagnos

Visas ej / NA

Dataunderlag ej tillräckligt för vald tidsperiod eller filtrering.

Sidan uppdaterad: 29 mars 2017,