Goda exempel från arbetet med standardiserade vårdförlopp

Att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården är en jätteförändring för kliniker, mottagningar och medarbetare i vården. Här lyfter vi fram de som kommit en bit på vägen. Och de som jobbar på för att komma över hindren.

Produktionsplanering anpassar resurserna efter behoven

Urologen på Skånes universitetssjukhus har arbetat med produktionsplanering för att korta ledtiderna, minska dubbelarbete och skapa en väl fungerande urologisk verksamhet. 
– När vi hade detaljerad kunskap om behoven satte vi oss ner och räknade på aktuell kapacitet och jämförde den med behoven. Med denna nyvunna insikt kunde vi göra en kravspecifikation, och lyckades faktiskt öppna och bemanna en ny mottagningslinje, säger Tomas Jiborn, läkare och ansvarig för processarbetet.

Läs mer om arbetet med standardiserade vårdförlopp på Skånes universitetssjukhus

Berätta hur ni gör för att klara vårdförloppen

Många medarbetare ska tänka om och arbeta på andra sätt än idag, inte bara de som arbetar inom de vårdgrenar som brukar räknas till cancervården. Inte minst primärvården har en mycket viktig roll i arbetet med standardiserade vårdförlopp.

För att stimulera och inspirera vill vi spegla det omfattande förändringsarbete som pågår runt om i landet här på webben. Dels med exempel från er som sliter och släpar som värst för att komma igång och hitta nya arbetsformer. Dels med exempel från er som redan lyckats få ihop era processer och börjat utreda patienterna enligt standardiserade vårdförlopp

Hör av er till info@cancercentrum.se om ni vill berätta er förändringsstory!

Faktaägare: Bo Alm
Sidan uppdaterad: 2 februari 2017

Regionalt