Dokument

Här kommer de dokument och manualer finnas som du kommer att behöva i ditt arbete med registrering av läkemedelsanvändning i de regionala uppföljningsregistren efter den 1 september 2017.

Rapport som ligger till grund för uppföljning av läkemedelsanvändning efter september 2017:
"Utredning av former för nationell registrering av användning av nya cancerläkemedel" (pdf)

Dokument kopplade till det tidigare registret för läkemedelsuppföljning hos RCC Stockholm Gotland finns på deras regionala sida.

Faktaägare: Freddi Lewin
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 12 september 2017

Regionalt