Arbetsgrupp för klinisk cancerforskning

Den nationella arbetsgruppen till stöd för klinisk cancerforskning bereder underlag för RCC i samverkan i frågor som rör stöd till och samordning av olika typer av cancerstudier. Frågorna har identifierats som gemensamma över regionerna och är sådana där regioner kan lära av varandra.

Den nuvarande arbetsgruppen har varit igång sedan hösten 2015. Sedan starten har de haft fyra möten, där arbetet med att ta fram förslag för de aktuella frågeställningarna påbörjats. Frågorna är huvudsakligen kopplade till läkemedels-/multicenterstudier samt till studier i involverande biobanksdata.

Studieförfrågningar och studiekostnader

Under 2016 undersöker arbetsgruppen bland annat om det finns regionalt/nationellt behov av att sprida studieförfrågningar via metoder liknande Studieservice. Studieservice är en regional inkörsport för studieförfrågningar, med en modell som tagits fram och används vid RCC Uppsala Örebro. Arbetsgruppen kommer också sammanställa information om studiekostnader över landet för att liknande tjänster vid landets olika RCC på sikt ska harmoniseras.

Andra uppgifter under 2016

En annan uppgift handlar om att klargöra de juridiska förutsättningarna för att koppla biobanksdata med kliniska-/registerdata utifrån ett inhämtat samtycke vid biobankning. Arbetsgruppen kommer också undersöka behovet av ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningssjuksköterskenätverk i dialog med nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi. Övriga frågeställningar kommer att utredas i dialog med de regionala forskningsnoderna, Nationella Biobanksrådet/Regionala Biobankscentra, Läkemedelsindustrin och andra nationella/regionala aktörer inom området.

Ordförande

Caroline Olsson

forskningssamordnare

RCC Väst

 

Representanter

Ingela Jakobsson

Forskningssjuksköterska

Universitetssjukhuset, Linköping

Christer Larsson

professor inom tumörcellsbiologi

RCC Syd

Lena Carlsson

onkolog

Länssjukhuset Sundsvall

Jonas Bergh

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset

Birgitta Sundberg

projektkoordinator

RBC/RCC Uppsala Örebro

 

 

 

 

Stödjande RCC

RCC Uppsala Örebro

Faktaägare: Caroline Olsson, ordförande i arbetsgruppen för klinisk cancerforskning
Sidan uppdaterad: 26 februari 2016