Arbetsgrupper

SWElife arbetar för närvarande inom åtta fokusområden inom Individanpassad behandling (Personalised Medicine). För varje projekt finns en ansvarig arbetsgrupp. Gruppernas medlemmar redovisas nedan.

Klinisk informatik

Björn Arvidsson, workstream leader, Roche Pharma/LIF
Per Byström, Novartis
Tobias Sjöblom, Uppsala universitet, U-CAN
Mathias Saverstam, Pfizer
Malin Nordström, Karolinska universitetssjukhuset

Prediktiv biomarkörtestning - utvecklad och implementerad

Mats Berggren, workstream leader, Merck/LIF
Johanna Asklin, Lunds universitet
Mef Nilbert, RCC Syd
Jacob Ehnfors, Roche Diagnostics/LIF
Laura Chirica, Immunovia
Astrid Torstensson, AstraZeneca
Anna Martling, Karolinska institutet
Anna Levander, ThermoFisher

Kompetensförhöjning och förstärkning av kliniska forskningsenheter inom onkologi/hematologi

Carsten Rose, workstream leader, Lunds universitet
Eva Eliasson, Pfizer/LIF
Ulrika Brunell Abrahamsson, BMS/LIF
Jan Degerfält, Flexibel utbildning - onkologi
Dan Grandér, Cancercentrum Karolinska
Marie Eklund, Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten
Nils Wilking, Skånes onkologiska klinik
Joachim Gullbo, Karolinska institutet
Mef Nilbert, RCC Syd
Harald Andersson, Lunds universitet
Cecilia Grafman, Skånes onkologiska klinik

Främja samverkan mellan sektorer, t ex hälso-sjukvård, akademi, industri och patienter

Bengt Westermark, workstream leader, Uppsala universitet
Lars Holmberg, RCC Uppsala Örebro, med stöd av Sonja Eaker-Fält, Nationella biobanksrådet
Tobias Sjöblom, Uppsala universitet, U-CAN
Elin Fernholm, Pfizer
Maria Planck, Lunds universitet
Rune Toftgård, KI StratCan
Bengt Gustavsson, Celgene/LIF

Nationella kohorter

Tobias Sjöblom, workstream leader, Uppsala universitet, U-CAN
Sonja Eaker-Fält, Nationella biobanksrådet
Anna Beskow, Uppsala biobank
Linda Paulson, Sahlgrenska biobank
Lena Brynne, Stockholms medicinska biobank
Christer Larsson, RCC Syd
Maréne Landström, Patologi, Umeå universitet
Martin Malmberg, Onkologi, Lunds universitet
Pär Stattin, Urologi, Umeå universitet
Tony Hansson, Uppsala universitet, U-CAN
Elin Fernholm, Pfizer
Björn Arvidsson, Roche Pharma/LIF

Public-private venture capital

Lars H Bruzelius, work stream leader, LU Bio
Jonas Gallon, Innovator Skåne

CCE (Centers of Clinical Excellence)

Maria Anvret, Göteborgs universitet
Catharina Bäärnhielm, Karolinska Institutet
Catharina Östberg, Pfizer

Digital hälsa (3Helix–3R)

Patrik Georgii Hemming, Karolinska universitetssjukhuset

Sidan uppdaterad: 28 oktober 2016