Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

1
MAR

Sydöst

Workshop om bäckenrehabilitering

Tid: 1 mars 2017 09:00 - 16:00
Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

Regionalt cancercentrum sydöst bjuder nu in till en workshop med syfte att delge erfarenheterna från genomförd kartläggning, samt utveckla omhändertagandet av dessa patienter i vår region. Vi vill sätta fokus på patientens hela process samt lägga grunden till lokala och regionala nätverk som kan arbeta vidare med prioriterade förbättringsområden som framkommer under dagen, utifrån en gemensam målbild år 2022.


2
MAR

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 2 mars 2017 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Professor Mikael Karlsson, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet.


16
MAR

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 16 mars 2017 15:30 - 16:30
Plats: Major Groove, byggnad 6, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Päivi Östling, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet.


30
MAR

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 30 mars 2017 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Ingvar Bergdahl, enheten för Biobanksforskning, Umeå Universitet.