Kalender

Här hittar du samtliga kalenderhändelser för Regionala cancercentrum i samverkan.

2
FEB

Norr

Cancerseminarium inställt

Tid: 2 februari 2017 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus i Umeå

Tyvärr är cancerseminariet den 2 februari inställt, då professor Pär Salander skulle ha föreläst. The lecture by Pär Salander February 2 has been canceled.


4
FEB

Samverkan

Världscancerdagen 2017

Tid: 4 februari 2017
Plats: Konferens Odenplan, Stockholm

För åttonde året arrangerar Nätverket mot cancer ett traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen.


14
FEB

Samverkan

Nationell biobankskonferens

Tid: 14 februari 2017 - 15 februari 2017
Plats: Gothia Towers, Göteborg

För första gången anordnar Nationella Biobanksrådet (NBR) en konferens i biobankning. Runt 200 deltagare samlas dessa dagar för att presentera och diskutera biobankning i Sverige.


16
FEB

Norr

Cancerseminarier RCC Norr

Tid: 16 februari 2017 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus Umeå.

Föreläser gör Professor Jan Dumanski, institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) vid Uppsala universitet.


23
FEB

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 23 februari 2017 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Professor Werner Dobrowsky, Northern Centre for Cancer Care, Freeman Hospital,Newcastle, UK.


27
FEB

Norr

Utbildning om bäckenrehabilitering efter cancerbehandling

Tid: 27 februari 2017 - 28 februari 2017
Plats: Fullmäktigesalen, landstingshuset, köksvägen 11, Umeå

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Med detta möte vill vi sätta fokus på utbildning om hur vi kan hjälpa dessa patienter. Regionala och nationella föreläsare kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det är vår förhoppning att vi också ska få tillfälle till nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Alla, oavsett profession som arbetar med bäckencancer samt patientföreträdare, är hjärtligt välkomna!