Cancer i omvärlden

Det händer mycket på cancerområdet. Här lyfter vi fram sådant som inte tillhör Regionala cancercentrums verksamhet, men som kan vara intressant att ta del av.

Cancer i framtiden
Varje år insjuknar allt fler i cancer. Ökningen går snabbt, och i årets rapport från cancerfonden riktas blicken mot framtiden. År 2040 beräknas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. Samma år förväntas 600 000 människor leva med en cancerdiagnos som de fått de senaste tio åren. 

Ta del av cancerfondsrapporten 2016

Kostnader för cancer - idag och år 2040

Instututet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) har beräknat kostnaderna för cancer idag och i framtiden. De totala samhällsekonomiska kostnaderna för cancer uppgick 2013 till 36 miljarder kronor. IHE har även gjort en prognos för framtiden, som visar att kostnaderna förväntas öka till över 68 miljarder år 2040. 
Kostnaderna för cancer idag och i framtiden

Sidan uppdaterad: 6 april 2016

Regionalt