Nationell kvalitetsregistergrupp för urinblåsecancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare och ordförande

Truls Gårdmark

Ordförande, registerhållare

Urologkliniken, Danderyds sjukhus, Stock...

 

Ledamöter

Amir Sherif

urologrepresentant

Urologkliniken, Norrlands universitetssj...

Erika Jonsson

onkologrepresentant

Onkologkliniken, Norrlands universitetss...

Per-Uno Malmström

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Abolfazl Hosseini-Alibad

urolog representant

Urologkliniken, Karolinska universitetss...

Anders Ullén

onkolog representant

Onkologkliniken, Karolinska universitess...

Georg Jancke

urolog

Urologkliniken, Universitetssjukhuset, L...

Johan Johansson

urolog suppleant

Urologsektionen, Kirurgiska kliniken, Ce...

Fredrik Liedberg

urolog

Urologiska kliniken, Skånes universitets...

Petter Kollberg

urolog suppleant

Skånevård SUND

Anna-Karin Lind

Sköterskerepresentant

Skånes universitetssjukhus

Jenny Wanegård

Sköterskerepresentant

Skånes universitetssjukhus

Ulf Lönn

Onkologrepresentant

Linköping universitetssjukhus

Malcolm Carringer

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Helena Thulin

Sköterskerepresentant

Karolinska sjukhuset

Gun Danielsson

Sköterskerepresentant

Karolinska sjukhuset

Markus Johansson

Urologsuppleant

Sundsvalls sjukhus

Magdalena Cwikiel

onkolog representant

Onkologkliniken, Skånes universitetssjuk...

Helén Hummer

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Anna Rossander

urologsuppleant

Kungsbacka sjukhus

Viveka Ströck

regional processägare urinblåsecancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Elisabeth Öfverholm

regional processägare urinblåsecancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Patientföreträdare

 

Stödjande RCC

Christina Nilsson

Regional registeradministratör

RCC Syd

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Jenny Bendz

informatiker

RCC Syd

Pia Mårtensson-Löthgren

Statistiker

RCC Syd

Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Sidan uppdaterad: 26 juni 2017