Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017