Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Sidan uppdaterad: 15 september 2017