Nationellt vårdprogram testikelcancer

Regionala cancercentrum har inte tagit fram något nationellt vårdprogram för testikelcancer. Testikelcancervården har dock ett samarbete inom norden (SWENOTECA), där man tagit fram behandlingsriktlinjer.

Faktaägare: linnea.aslund
Gemensam information uppdaterad: 21 september 2016

Regionalt