Faktaägare: Olof Ståhl, Onkologiska kliniken, SUS, Lund
Sidan uppdaterad: 15 augusti 2017