Faktaägare: Pär Stattin, urolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017