Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Sidan uppdaterad: 2 november 2016