Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Styrdokument

Styrdokument för GEP-NET

Manualer

Registermanual (PDF)

Variabelbeskrivning


Gemensam information uppdaterad: 11 maj 2017

Regionalt