Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Styrdokument

Styrdokument för GEP-NET (pdf)

Manualer

Registermanual (PDF)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning GEP-NET (pdf)


Gemensam information uppdaterad: 9 juni 2017

Regionalt