Väntetid SVF huvud- och halscancer

Under ett år insjuknar i Sverige omkring 1 400 patienter i cancer i huvud- och halsområdet. Ungefär 70 procent av de som insjuknade genomgick utredning enligt SVF under 2016.

Två olika ledtider för SVF huvud- och halscancer

  • Kirurgisk behandling har max ledtid 30 dagar (diagram 1).
  • Strål- och tumörspecifik läkemedelsbehandling har max ledtid 38 dagar (diagram 2).

Resultat

I RCCs rapport om Ingångsvärden konstateras att 47 procent startade kirurgisk behandling inom maximala ledtiden 30 dagar 2014-2015. Resultatet har förbättrats så att 57 procent av de som genomgått SVF under 2016 erhållit kirurgisk åtgärd inom 30 dagar.

I rapporten framgår även att 28 procent startade onkologisk (strål- och tumörspecifik läkemedelsbehandling) inom maximala ledtiden 38 dagar 2014-2015. Läget nu är bättre, 49 procent av de som genomgick SVF under 2016 erhöll onkologisk åtgärd inom 38 dagar. 

Indikatorer för nationell uppföljning

Uppgifterna nedan baseras på 2016 års inrapporterade data.

  • Andel patienter av de som utretts enligt SVF som startat behandling för huvud- och halscancer  31 %
  • Andel patienter som utretts och startat behandling enligt SVF under 2016 i relation till 2015 års incidens för huvud- och halscancer  69 % *

* Källa Cancerregistret, 2016 års data ännu ej tillgängliga.

Notera om diagrammen

Om data saknas för ett enskilt landsting eller en region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen.

Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 18 april 2017