Svenska Gynekologiska CancerGruppen

Svenska Gynekologiska CancerGruppen (SweGCG) grundades 2013 och är en nationell forskargrupp för samarbete kring kliniska studier av gynekologiska cancersjukdomar.

Svenska Gynekologiska CancerGruppens loggaSyftet med SweGCG är att genom nationellt och internationellt samarbete initiera och bedriva kliniska och transnationella studier med hög vetenskaplig kvalitet. Studierna bör vara utgående från, men  ej begränsade till, det Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer.

SweGCG stöttas ekonomiskt av Cancerfonden. 

Policydokument Svenska Gynekologiska CancerGruppen (pdf)

Aktuella studier

  • Valideringsstudie av INCA-registerdata, Per Rosenberg
  • SWGCG-OC-1/The TPOC study. Behandlingsmönster för kvinnor med ovarialcancer, eller dess ekvivalenter - en populationsbaserad svensk kohortstudie, Elisabeth Åvall Lundqvist
  • Behandling av cervixcancer - en populationsbaserad nationell kohortstudie, Maria Bjurberg
  • Behandlingsmönster, överlevnad och prognosfaktorer för kvinnor med endometriecancer – en populationsbaserad nationstäckande svensk kohort studie, Thomas Högberg och Karin Stålberg 

Publikationer

  • A population-based study of pelvic serous carcinoma in Sweden; primary site, FIGO stage and survival. ASCO 2015. J ClinOncol 33, 2015 (suppl; abstr e16533) Avall-Lundqvist E, Staf C, Bjurberg M, Borgfeldt C, Dahm-Kahler P, Falconer H, Holmberg E, Kjolhede P, Stalberg K, Rosenberg P, Hogberg T, on behalf of the Swedish Gynecololgic Cancer Group (SweGCG). 
  • En nationell populationsbaserad studie avseende pelvina serösa carcinom; primaritet, FIGO-stadium och överlevnad. Fritt föredrag SFOG veckan Jönköping augusti 2015. Dahm-Kähler P, Staf C, Bjurberg M, Borgfeldt C, Dahm-Kahler P, Falconer H, Holmberg E, Kjolhede P, Stalberg K, Rosenberg P, Hogberg T, Avall-Lundqvist E för Svenska Gynekologiska Cancer Gruppen (SweGCG). 
  • Risk factors for lymph node metastases in women with endometrial cancer: a population-based, nation-wide registry study - On behalf of The Swedish Gynecologic Cancer Group (SweGCG) abstract IGCS Lissabon 2016. Stålberg K, Falconer H, Bjurberg M, Borgfeldt C, Dahm-Kähler P, Holmberg E, Kjølhede P, Staf C, Tholander B, Åvall-Lundqvist E, Rosenberg P, Högberg T.
  • THE SWEDISH QUALITY REGISTRY FOR GYNECOLOGIC ONCOLOGY. ESGO Liverpool 2013. Int J Gynecol Cancer 2013;23 (8), Suppl 1.Hogberg T, Bangshøj R, Bjurberg M, Bohr L, Boman K, Borgfeldt C, Bülow E, Dahm-Kähler P, Damber L, Glimskär Stålberg K, Holmberg E, Holtenman M, Ildgruben A, Kjolhede P, Landin B-M, Rosenberg, Ström M-L, Sundsten M, Marie Swahn, Tholander B, Avall-Lundqvist E. 

 

Ordförande

Elisabeth Åvall Lundqvist

professor, överläkare IKE/onkologi

Linköpings universitet

 

Sekreterare

Maria Bjurberg

Med Dr, överläkare, sektionschef VO Onkologi och strålningsfysik

Skånes universitetssjukhus, Lund

 

 

Ledamöter

Angelique Flöter Rådestad

gynekologisk tumörkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Bengt Tholander

gynonkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Christer Borgfeldt

gynekologisk tumörkirurg

Skåne universitetssjukhus, Lund

Elisabet Hjerpe

Med Dr, överläkare Onkologiska kliniken

Karolinska universitetssjukhuset

 

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

Henrik Falconer

Med Dr, överläkare, områdeschef Gynekologi Solna Kvinnokliniken

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockh...

 

Karin Glimskär Stålberg

Med Dr, överläkare, gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kristina Hellman

Med Dr, Överläkare, Gynsektionen, Onkologiska kliniken

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Per Rosenberg

Med Dr, överläkare Onkologiska kliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Pernilla Dahm-Kähler

gynekologisk tumörkirurg, regional processägare äggstockscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Preben Kjølhede

professor, överläkare Kvinnokliniken

Universitetssjukhuset i Linköping

Thomas Högberg

docent Institutionen för Cancerepidemiologi

RCC Väst

 

Janusz Marcickiewicz

gynekologisk tumörkirurg, regional processägare livmoderkroppcancer

Hallands sjukhus, Varberg

 

 

Adjungerad

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

Faktaägare: Karin Glimskär Stålberg, Med Dr, överläkare Kvinnokliniken Akademiska Sjukhuset
Sidan uppdaterad: 16 januari 2017