Nationell vårdprogramgrupp bröstcancer

Patolog

Helena Olofsson

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ledamöter - regionala representanter

Nils-Olof Bengtsson

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Jan Frisell

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Lisa Rydén

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Charlotta Dabrosin

kirurg

Universitetssjukhuset, Linköping

Johan Ahlgren

onkolog

Universitetssjukhuset, Örebro

Zakaria Einbeigi

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Patientrepresentant

Elizabeth Bergsten Nordström

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Stödjande RCC

Charlotta Lönnqvist

sjuksköterska

RCC Stockholm — Gotland

Faktaägare: Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — GotlandCharlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — Gotland
Sidan uppdaterad: 4 maj 2017

Regionalt