MENY

Styrgrupp för blodcancerregistret

Blodcancerregistrets styrgrupp består av registerhållarna för vart och ett av de åtta delregistren samt representanter för de regioner som inte är representerade i form av registerhållare. Därutöver finns också en sjuksköterska som representerar omvårdnadsdelen.

Gunnar Juliusson

hematolog

Skånes Universitetssjukhus

Karin Ekström Smedby

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Martin Höglund

hematolog

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Mattias Mattsson

hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Björn Andreasson

hematolog

NU-sjukvården

Elisabeth Ejerblad

hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Franz Rommel

hematolog

Universitetssjukhuset, Linköping

Martin Erlanson

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Lars Skagerlind

sjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Anna Lübking

hematolog

Skånes universitetssjuhus

Cecilie Hveding Blimark

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ulf Mejhert

patientrepresentant

Blodcancerförbundet


Sidan uppdaterad: 8 maj 2018