Nationella vårdprogram lymfom

Nationella vårdprogram för aggressiva b-cellslymfom och mantelcellslymfom finns framtagna. Nationella vårdprogram för T-cellslymfom och Hodgkins lymfom är nu ute på remiss. Det pågår även ett arbete för att ta fram ett nationellt vårdprogram för follikulära lymfom.

Aggressiva B-cellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Follikulära lymfom

Ett nationellt vårdprogram för follikulära lymfom är under framtagande.

Hodgkins lymfom

Ett nationellt vårdprogram för hodgkins lymfom är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.

Mantelcellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

T-cellslymfom

Ett nationellt vårdprogram för T-cellslymfom är nu ute på remiss.
Ta del av remissversionen här.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Syd.

Faktaägare: Mats Jerkeman
Sidan uppdaterad: 31 januari 2017

Regionalt