Läkemedelsregimer lymfom

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för lymfom. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Faktaägare: AnnSofie Fyhr

Sidan uppdaterad: 28 april 2017

Regionalt