Nationell vårdprogramgrupp för AML

 Ordförande

Martin Höglund

Hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ledamöter

Hege Garelius

regional processägare leukemi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anders Wahlin

 

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Bertil Uggla

 

Universitetssjukhuset Örebro

Claes Malm

 

Universitetssjukhuset i Linköping

Gunnar Juliusson

 

Skånes universitetssjukhus, Lund

Inger Andersson

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kristina Myhr-Eriksson

 

Sunderby sjukhus, Luleå

Lars Möllgård

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mats Brune

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Petar Antunovic

 

Universitetssjukhuset i Linköping

Sören Lehmann

 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Vladimir Lazarevic

 

Skånes universitetssjukhus, Lund

Åsa Derolf

 

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Patientrepresentant

Kerstin Holmberg

patientrepresentant, ordförande i Blodcancerförbundet

Stockholm

 

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum syd

Faktaägare: Martin Höglund

Sidan uppdaterad: 19 juni 2017