kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Årsrapport nationellt kvalitetsregister akut lymfatisk leukemi (ALL)

Behandlingsresultaten har förbättrats men medianöverlevnaden är fortfarande inte mer än tre år.

26 april 2017 | Syd

Vårdprocessarbetet framåt men nivåstruktureringen en utmaning

Konstaterar Socialstyrelsen i sin fjärde och sista uppföljning av RCC.

25 april 2017 | Samverkan

SKL söker en cancersamordnare

Är det du som är Gunilla Gunnarssons efterträdare?

20 april 2017 | Samverkan

Så arbetar en SVF-koordinator

Nationell funktionsbeskrivning för koordinatorsfunktionen inom standardiserade vårdförlopp.

19 april 2017 | Samverkan

Kampanj för att uppmärksamma testikelcancer

Ung Cancer har tagit fram ett material som ungdomsmottagningar, vårdcentraler och skolor kan beställa och sätta upp för att sprida kunskap om symtom vid testikelcancer.

18 april 2017 | Väst

Nationella vårdprogram på remiss

Remissversioner av ett helt nytt och fyra reviderade nationella vårdprogram finns nu att lämna synpunkter på.

18 april 2017 | Samverkan

Rundabordssamtal om framtidens cancervård

Delta i rådslaget – skicka synpunkter till Gabriel Wikström!

18 april 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerseminarium RCC Norr

4 maj 2017 | Norr

RCC-dagar 2017 i Uppsala

16 maj 2017 | Uppsala Örebro

Möte – Styrgruppen för NPCR

8 september 2017 | Uppsala Örebro

Se fler händelser

Kalenderhändelser