kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny patientrapport från kvalitetsregister för tarmcancer

Statistik och information som är lätt att förstå för icke medicinskt utbildade.

22 juni 2017 | Samverkan

Patienter och närstående: Så vill vi ha det!

Broschyr med patienters- och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården. Kan beställas gratis i hela Sverige.

20 juni 2017 | Samverkan

Reviderat nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer

Innehåller reviderade riktlinjer för bland annat riskgruppsindelning, lymfkörtelutrymning, TSH-suppression och behandling med radioaktivt jod.

15 juni 2017 | Samverkan

Reviderat vårdprogram speglar nya behandlingar vid melanom

Nu finns uppdaterade riktlinjer för målsökande läkemedel och immun-checkpoint-hämmare, samt för strålbehandling både postoperativt och vid spridd, icke-operabel sjukdom.

13 juni 2017 | Samverkan

Hodgkins och T-cellslymfom får nya vårdprogram

Nu finns två nya nationella vårdprogram inom lymfomområdet tillgängliga

12 juni 2017 | Samverkan

Landstingen koncentrerar fler canceråtgärder

Alla landsting har beslutat enligt RCCs rekommendation.

12 juni 2017 | Samverkan

Verksamhetschef till Regionalt cancercentrum norr

Välkommen att söka tjänsten som verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr!

9 juni 2017 | Norr

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerdagen i Almedalen 2017

4 juli 2017 | Samverkan

”Det är aldrig för sent”

En eftermiddag om betydelsen av fysisk aktivitet och tobakstopp vid cancersjukdom.

17 oktober 2017 | Norr

Regiondag om Cancerrehabilitering

18 oktober 2017 | Norr

Temadag: Vägen emellan

Om hur robusta nätverk skapas för patienter med matstrups- och magsäckscancer.

27 oktober 2017 | Norr

Se fler händelser

Kalenderhändelser