kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Vårdprocessarbetet framåt men nivåstruktureringen en utmaning

Konstaterar Socialstyrelsen i sin fjärde och sista uppföljning av RCC.

25 april 2017 | Samverkan

Ny processledare för hudcancer

Adriana Herrera Gonzales vill uppnå bra kommunikation och utveckla samarbetet kring malignt melanom.

21 april 2017 | Norr

SKL söker en cancersamordnare

Är det du som är Gunilla Gunnarssons efterträdare?

20 april 2017 | Samverkan

Nyhetsbrev 4 från RCC Norr ute nu!

Läs om RCC Norrs regionala cancerdagar, SVF i primärvården, nya vårdprogram mm.

19 april 2017 | Norr

Så arbetar en SVF-koordinator

Nationell funktionsbeskrivning för koordinatorsfunktionen inom standardiserade vårdförlopp.

19 april 2017 | Samverkan

Nationella vårdprogram på remiss

Remissversioner av ett helt nytt och fyra reviderade nationella vårdprogram finns nu att lämna synpunkter på.

18 april 2017 | Samverkan

Rundabordssamtal om framtidens cancervård

Delta i rådslaget – skicka synpunkter till Gabriel Wikström!

18 april 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv